Informacja

Zalogowano poprawnie
Proszę czkać ...
Waluta

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy poniżej Klauzulę
Informacyjną z tym związaną w celach informacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WIL-TECH Wilkos Dariusz,
ul. Mokierska 11c, 43-173 Łaziska Górne, NIP: 635-125-42-90, REGON: 273262470.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień na podstawie
art. 6 ust 1 lit. b i lit. f RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
· dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
· podmioty świadczące na rzecz firmy WIL-TECH Wilkos Dariusz usługi księgowe, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe.
· operatorzy pocztowi i kurierzy,
· operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności
· organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej
lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania
biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia
umowy / złożenia zamówienia i/lub niezrealizowanie ich postanowień.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu:
adres email info@wiltech.com.pl lub pod nr telefonu 32 221 40 50.